Ymgysylltu â Dylanwadwyr, Rhwydwaith Cymdeithasol, Rheolaeth Gymunedol

Disgrifiad Byr:

Mae Marchnata Dylanwadol wedi'i brofi i fod yn strategaeth farchnata hynod effeithiol os caiff ei defnyddio'n briodol.Boed ar gyfer gwerthu cynnyrch penodol, mae amlygiad brand o draffig i wefan yn dewis y dylanwadwr cywir ar gyfer eich brand neu gwmni yn hanfodol bwysig.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

disgrifiad

Rydym yn cynnal perthnasoedd rhagorol â dylanwadwyr ym mhob maes o ffordd o fyw, adloniant, bwyd, busnes, chwaraeon, diwylliant poblogaidd a mwy.Mae Fancy Communications yn hyddysg yn y gofod dylanwadwyr ac mae bob amser yn argymell gweithredu amrywiol dactegau marchnata dylanwadwyr i yrru momentwm ac ymwybyddiaeth.Credwn y gall dylanwadwyr fod yn arf i gyflwyno eich cynnyrch neu wasanaeth, synnu defnyddwyr ac ymgysylltu â nhw mewn eiliadau annisgwyl.
Gallwn helpu i gefnogi a chynnal perthnasoedd presennol, yn ogystal â fetio a hadu targedau newydd posibl a bod yn berchen ar y rhaglen yn ôl yr angen.Gall dylanwadwyr fod yn ffordd wych o ddatblygu ymgysylltiad â chynulleidfa benodol ymhellach.
Mae'r tri tharged marchnata dylanwadwyr mwyaf ar gyfer busnesau yn cynnwys codi ymwybyddiaeth brand (85%), cyrraedd marchnadoedd newydd (71%), a chynhyrchu refeniw a throsiadau (64%).

Strategaeth Gynllunio

Byddwn yn cyflwyno strategaeth rhaglen lawn sy'n cynnwys personau dylanwadol a gofynion "rhaid eu cael" (maint dilynwyr, cyfradd ymgysylltu, demograffeg y gynulleidfa), llwyfannau allweddol, llinell amser, ceisiadau cynnwys a nodau DPA.Unwaith y bydd y strategaeth wedi'i chwblhau, mae'r tîm yn gweithio i lansio'ch ymgyrch dylanwadwyr yn gyflym ac yn effeithlon gan gynnwys:
Ymchwil i Ddylanwadwyr - Bydd ein tîm yn fetio ac yn cyflwyno'ch tîm gyda dylanwadwyr sy'n cyd-fynd â'n gofynion a bennwyd ymlaen llaw
Negodi Contract - Byddwn yn negodi telerau contract gyda’r holl ddylanwadwyr (amseriad, nifer y postiadau, mathau o bostiadau, perchnogaeth cynnwys, defnydd hashnod, detholusrwydd ac ati)
Rheoli Cynnwys a Chalendr - Unwaith y bydd telerau contract wedi'u cwblhau, rydym yn gweithio'n agos gyda phob dylanwadwr i sicrhau bod yr holl gynnwys yn cael ei bostio yn unol â'r amserlen a'i fod yn cyd-fynd â chanllawiau a gofynion brandio
Ymhelaethiad â Thâl - Gall y tîm hefyd archwilio cyfleoedd i ehangu partneriaethau ymhellach trwy roi hwb i gynulleidfaoedd ehangach.
Adrodd ac Optimeiddio - byddwn yn monitro ac yn optimeiddio holl ymdrechion dylanwadwyr yn barhaus trwy ddefnyddio dolenni swipe i fyny unigryw, metrigau platfform a thapio i mewn i bwyntiau trosi (trwy ddadansoddeg google, ac ati).


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom