Sut Dechreuodd Masnach Ffrydio Fyw yn Tsieina Yn ystod y Pandemig

news

Mae masnach ffrydio byw - math o siopa ar-lein sy'n rhyngweithiol ac yn digwydd mewn amser real - yn creu ffyrdd newydd ac arloesol i frandiau a manwerthwyr gysylltu â defnyddwyr.Mae'r fformat wedi ennill poblogrwydd eang yn Tsieina yn arbennig.
Mae cawr e-fasnach manwerthu JD.com yn un o nifer o lwyfannau digidol yn Tsieina sydd wedi addasu masnach ffrydio byw, gan roi ffordd i frandiau ymgysylltu â defnyddwyr tra hefyd yn hybu gwerthiant.Yn ddiweddar, siaradodd Man-Chung Cheung, dadansoddwr ymchwil eFarchnata yn Insider Intelligence, ag Ella Kidron, uwch reolwr materion corfforaethol byd-eang yn JD.com, am sut mae'r pandemig wedi newid y ffordd y mae brandiau yn Tsieina yn defnyddio ffrydio byw a pham mae cael strategaeth omnichannel yn hanfodol i dirwedd manwerthu’r wlad.

Sut mae COVID-19 wedi newid y ffordd y mae brandiau'n trosoledd ffrydio byw?

Yn ystod y pandemig, yn enwedig yn ei anterth, roedd gwir angen i fasnachwyr ddod o hyd i ffordd i gysylltu â defnyddwyr.Trodd llawer o frandiau, a hyd yn oed rhai swyddogion llywodraeth leol, at ffrydio byw i hyrwyddo eu nwyddau a'u gwasanaethau.
Yn ddiweddar buom yn cydweithio â’r darparwr gwasanaeth cerddoriaeth Taihe Music Group i lansio digwyddiad clwbio ar-lein ar gyfer hyrwyddo cynnyrch gan ein partneriaid brand.Daeth DJ i mewn, chwarae cerddoriaeth, a chreu profiad clwb ar-lein.Ar yr un pryd, roedd rhywun - a allai fod yn arweinydd barn allweddol, cynrychiolydd brand, neu rywun o JD.com - yn hyrwyddo eu cynnyrch.Yn yr achos hwn, buom yn gweithio gyda brandiau alcohol.
Gan fod llawer o yfed alcohol yn digwydd all-lein mewn bariau, clybiau a bwytai, roedd y digwyddiad hwn nid yn unig yn creu ffordd i bobl gael hwyl mewn awyrgylch cymdeithasol, ond hefyd yn caniatáu i frandiau gyrraedd defnyddwyr.

news

Sut mae'r ymateb wedi bod gan frandiau sy'n ymgorffori ffrydio byw yn eu hymdrechion?

Dywedodd un gwerthwr blodau ei fod yn dod ag agweddau newydd ar wasanaeth nad oedd wedi'u profi o'r blaen.Yn y gorffennol, byddai'n gwerthu blodau ar-lein yn unig, a dyna ni.Ond gyda ffrydio byw, rydych chi'n rhyngweithio â defnyddwyr sy'n gofyn ichi, "Sut mae gofalu am y planhigyn hwn?"neu "Beth ddylwn i ei wneud os bydd hyn yn digwydd?"Dywedodd ei fod yn codi cwestiynau nad oedd ei fusnes wedi delio â nhw o'r blaen.Ac fe agorodd y drws hefyd i farchnad lawer mwy, na fyddai efallai wedi'i chael fel arall.

Mae llawer o frandiau wedi gorfod colyn eu gweithrediadau oherwydd y pandemig.Sut y dylai eraill, yn enwedig manwerthwyr traddodiadol, addasu i'r normal newydd hwn?

Mae'n dod lawr i ddau beth.Y cyntaf yw naill ai cofleidio model omnichannel neu weithio gyda phartner a all ddarparu datrysiad omnichannel.
Yr ail yw dod o hyd i ffyrdd creadigol o gysylltu â defnyddwyr, oherwydd bod cymaint yn dal i osgoi siopau ffisegol.Mae pobl eisoes wedi profi byw eu bywydau cyfan ar-lein, ac nid wyf yn meddwl bod effeithiau hynny'n diflannu dros nos.Gydag amrywiaeth o weithgareddau ar-lein fel y clwbio a theithiau amgueddfa, mae defnyddwyr yn gallu ymgysylltu â brandiau mewn ffyrdd newydd.Ac mae hynny'n ailwampio sut mae brandiau'n adrodd eu straeon.

Ffynonellau: emarketer.com


Amser postio: Ebrill-02-2022